top of page
Anchor 1

PREISBILDUNG

Es gibt international verschiedene Abrechnungsmodalitäten für Übersetzungsarbeiten. In Deutschland ist es üblich, Texte zeilenweise oder je nach Wortzahl abzurechnen. Dabei variieren die Preise je nach Textsorte und Schwierigkeitsgrad des Ausgangtextes. Außerdem können sehr komplizierte und zeitintensive Texte nach einem festen Stundensatz abgerechnet werden, sowie in besonderen Situationen Zuschläge anfallen.

Im Sinne der Transparenz habe ich im Folgenden kurz die Faktoren erläutert, die auf den Endpreis den größten Einfluss haben.

Wie setzen sich die Preise zusammen?

Ogólnie przyjmuje się, że jedynie ok. 50% faktycznego nakładu pracy związanej z każdym zleceniem zostaje uwzględniona na rachunku, jaki otrzymuje klient. Koszty te obejmują wyłącznie czas wykonania samego tłumaczenia, czyli: niezbędne analizy tekstów wyjściowych i materiałów referencyjnych, przygotowanie dokumentów do tłumaczenia (np. zmiana formatu pliku), przełożenie tekstu na język docelowy, dokonanie kilku rewizji i nakładanie poprawek w celu zachowania spójności stylu i terminologii oraz zapewnienia naturalnej dla danego języka czytelności tekstu, a także ostateczne formatowanie dokumentu z uwzględnieniem życzeń klienta. To tyczy się stawki godzinowej. Jeśli ustalone zostało rozliczenie na podstawie stawki za słowo (w przypadku mało skomplikowanych treści), klient płaci de facto za samo przełożenie tekstu z jednego języka na drugi, mimo że tłumacz i tak wykonuje wszystkie wymienione wyżej kroki.

Pozostałe, niefakturowane 50% pracy obejmują: marketing usług, pozyskiwanie klientów, przyjmowanie zapytań od klientów i odpowiadanie na nie, tworzenie kosztorysów i wystawianie rachunków, komunikacja z klientem podczas wykonywania zlecenia (pytania odotyczące tekstów wyjściowych lub konkretnych życzeń klienta), ciągłe doszkalanie zawodowe, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym, planowanie harmonogramu dnia, koordynowanie zleceń i inne czynności organizacyjne. Wszystkie te zadania są konieczne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej i są na porządku dziennym tak tłumacza freelancera, jak i agencji tłumaczeniowej.

 

Podczas gdy agencje do każdego z tych zadań zatrudniają poszczególnych specjalistów, tłumacze freelancerzy muszą jednocześnie wcielać się w rolę promotora, informatyka, sekretarki, obsługi klienta,  menadżera projektów, tłumacza itd. Każda z tych czynności ma swoją cenę. Aby móc zatrudnić wielu specjalistów od poszczególnych zadań i wciąż oferować usługi w konkurencyjnych cenach, agencje często decydują się na współpracę z niedoświadczonymi/początkującymi tłumaczami, tłumaczami-hobbystami, którzy mają inne główne źródło przychodu, lub amatorami bez wykształcenia zawodowego, kórzy nierzadko pracują pod presją czasu za śmieszne pieniądze i tym samym nie są w stanie zapewnić dobrej jakości dokumentu docelowego poprzez analizę tekstów referencyjnych, kontekstu i kilkukrotne rewizje. Ponadto istnieje wiele agencji na świecie, które zwyczajnie wykorzystują niewiedzę tłumaczy lub ich sytuację życiową, by płacić stawki poniżej tych akceptowalnych na rynku. Jeszcze gorsze wyniki osiągane są w przypadku tłumaczeń wykonywanych przez programy tłumaczeniowe wykorzystujące sztuczną inteligencję, ponieważ nie uwzględniają one kontekstów kulturowych, znaczeń idiomatycznych i  innych metainformacji, które często diametralnie zmieniają wypowiedź. Takie dokumenty mogą przysporzyć klientowi nie lada problemów.

Profesjonalni tłumacze freelancerzy pracujący w tym zawodzie w pełnym wymiarze godzin kładą nacisk na jakość oferowanych usług oraz zadowolenie klientów, ponieważ od tych dwóch czynników zależy otrzymywanie dalszych zleceń, pozycja tłumacza na rynku i ostatecznie jego egzystencja. Aby móc godnie żyć, tłumacz musi zawrzeć w swoich stawkach nie tylko ogrom stojących przed nim zadań, lecz również uwzględnić ogólne koszty utrzymania i prowadzenia działalności, takie jak: czynsz za mieszkanie wraz z powiązanymi opłatami, żywność, ubezpieczenia prywatne i zawodowe, ew. czynsz wynajmu biura i koszty związane z jego wyposażeniem i eksploatacją lub koszty związane z pracą w biurze domowym (internet, telefon, sprzęt komputerowy, licencje na programy komputerowe, ergonomiczne biurko i krzesło itd.), koszta marketingu (np.prowadzenia strony internetowej), koszta rozliczeń podatkowych, opłaty za nieustanne doszkalanie zawodowe itd. Wszelkie zsumowane koszta zostają wtedy przeliczone na 40 (lub nierzadko więcej) godzin pracy tygodniowo, a następnie na stawkę za słowo lub wiersz.

Preise und Arbeitszeit

W ciągu 8-godzinnego dnia pracy tłumacz jest w stanie przetłumaczyć średnio 2500 słów, czyli ok. 10 stron tekstu wyjściowego. Liczba ta jest zależna od wielu czynników, takich jak: złożoność syntaktyczna i semantyczna tekstu, specjalizacja (tematyka, terminologia) i znajomość tłumacza z takową, złożoność kontekstu (ile i jakie materiały referencyjne muszą zostać uwzględnione/przeanalizowane), formatowanie (w tym typ pliku), i wacha się między 2000 a 3000 słów/dzień. Aby zwiększyć swoją produktywność wielu tłumaczy wspomaga się różnorakim oprogramowaniem - od programów do formatowania tekstu i konwertowania plików, po rozpoznawanie mowy i narzędzia CAT. Jako że jesteśmy ludźmi, a nie jesteśmy maszynami, nasza koncentracja, a tym samym produktywność, spada z każdą godziną nieprzerwanej pracy, co prowadzi do potknięć i nieścisłości. Regularne przerwy i systematyczne rewizje są więc nieodzowne w celu zapewnienia wysokiej jakości tłumaczeń. W idealnym scenariuszu tłumacz może pozwolić sobie również na przeznaczenie dodatkowego dnia na ostateczną inspekcję wyników pracy. Po wypoczynku nocnym i ze świeżym spojrzeniem nierzadko wyłapuje się drobne omyłki zawinione zmęczeniem dnia poprzedniego lub doznaje się nagłego natchnienia z korzyścią dla tekstu docelowego. 

Analogicznie tłumaczenia pilne lub wyspecjalizowane/bardzo złożone wymagają od tłumacza wysokiego stopnia koncentracji, nadgodzin pracy i nierzadko przeorganizowania harmonogramu zleceń, z czego wynika ich wyższa cena.

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych kwestii można zauważyć, że wyższa cena oznacza wyższą jakość tłumaczenia, która idzie w parze z profesjonalną obsługą klienta uwzględniającą jego indywidualne potrzeby.

bottom of page